വെയില്‍ കൊണ്ടാലും ഗര്‍ഭം വരുന്ന വഴി, രഹസ്യം ഇതാണ്

Divya John

 

വെയില്‍ കൊണ്ടാലും ഗര്‍ഭം വരുന്ന വഴി അറിയണോ? ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന ബാഹ്യഘടകങ്ങള്‍ ചിലപ്പോള്‍ ആന്തരിക ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ ഒന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശം. സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കാനും വന്ധ്യതാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്നും പഠനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. എങ്ങിനെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതെന്നറിയൂ.

 

   ഐവിഎഫ് നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ചു നടത്തിയ സൂര്യപ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കേസുകളില്‍ സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ സ്ത്രീകളില്‍, ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീകളില്‍ തണുത്ത, സൂര്യപ്രകാശമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളേക്കാള്‍ ഐവിഎഫ് വിജയകരമാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഗര്‍ഭധാരണശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതില്‍ ഇതേറെ ഗുണകരമെന്നും തെളിഞ്ഞു.

 

  ഇത് സാധാരണ ഗര്‍ഭധാരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിനും ഗുണകരമെന്നും പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു. വൈററമിന്‍ ഡി സ്ത്രീയിലെ അണ്ഡത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു നല്‍കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതു തന്നെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം സ്ത്രീയിലെ ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഒരു ഘടകം. വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ് സൂര്യപ്രകാശം.  ഇതിനാല്‍ തന്നെ ഈ വിധത്തിലും സൂര്യപ്രകാശമേല്‍ക്കുന്നത് സ്ത്രീയിലെ വന്ധ്യതാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കുള്ള നല്ലൊരു പരിഹാരമാകുന്നു.

 

  സൂര്യപ്രകാശം ഏല്‍ക്കുന്നത് മെലാട്ടനിന്‍ ഉല്‍പാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന, ഇതു വഴി ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷിയും ഉയര്‍ത്തുന്നു. രാത്രിയില്‍ നല്ല ഉറക്കത്തിനു സഹായിക്കുന്ന ഒന്നു കൂടിയാണ് മെലാട്ടനിന്‍. ഉറക്കക്കുറവും പരോക്ഷമായി പ്രത്യുല്‍പാദന ശേഷിയെ ബാധിയ്ക്കുന്നു.സ്‌ട്രെസ് വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു, ഹോര്‍മോണ്‍ അസന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂമിയെ പ്രത്യുല്‍പാദനപരമായി നില നിര്‍ത്തുന്ന ഒന്നാണ് സൂര്യവെളിച്ചം.

 

  സസ്യങ്ങള്‍ക്കും വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്കുമെല്ലാം ജീവനേകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതേ തിയറി തന്നെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നു. പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നത് നമുക്കേറെ സന്തോഷവും നല്ല ഫീലിംഗും നല്‍കുന്നു. സ്‌ട്രെസ്, ടെന്‍ഷന്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നല്‍കുന്നു.

 

  ഇതെല്ലാം തന്നെ പരോക്ഷമായി പ്രത്യുല്‍പാദനത്തെ സഹായിക്കുന്നു. സ്ത്രീയിലെ ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നു. അതായത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാലേ ഗുണം ലഭിയ്ക്കൂ. ഒരു ഓവുലേഷന്‍ സൈക്കിളില്‍ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഗുണം അടുത്ത സൈക്കിളില്‍ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതു പോലെ തന്നെ നേരിട്ടു സൂര്യപ്രകാശം, കടുത്ത വെയില്‍ ഏല്‍ക്കണമെന്നില്ല.

 

  അള്‍ട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടാന്‍ സണ്‍സ്‌ക്രീന്‍ ഉപയോഗിയ്ക്കുക. ഒവേറിയന്‍ സ്റ്റിമുലേഷന്, അതായത് ഓവറി അണ്ഡോല്‍പാദനം തുട്ങ്ങുന്നതിന് ഒരു മാസം മുന്‍പായി വെയില്‍ കൊള്ളുന്നതാണ് അണ്ഡോല്‍പാദനത്തെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഒരു ഓവുലേഷന്‍ സൈക്കിളില്‍ വെയില്‍ കൊണ്ടാല്‍ അടുത്ത ഓവം, അതായത് അണ്ഡത്തില്‍ ഇതിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുഭവപ്പെടുന്നു.  

 

  ഭൂമിയെ പ്രത്യുല്‍പാദനപരമായി നില നിര്‍ത്തുന്ന ഒന്നാണ് സൂര്യവെളിച്ചം. സസ്യങ്ങള്‍ക്കും വൃക്ഷങ്ങള്‍ക്കുമെല്ലാം ജീവനേകുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതേ തിയറി തന്നെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിയ്ക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം മെലാട്ടനിന്‍ ഉല്‍പാദനത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മെലാട്ടനിന്‍ സ്ത്രീയിലെ ഓവുലേഷന്‍ എന്ന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

 

   അണ്ഡം ഓവറികളില്‍ നിന്നും പുറത്തു വരുവാന്‍, അണ്ഡോല്‍പാദനം നടത്തുവാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മെലാട്ടനിന്‍ എന്ന ഘടകം. അണ്ഡത്തിന്റെ ഗുണം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ഇതേറെ സഹായിക്കുന്നു.സൂര്യപ്രകാശം ഏല്‍ക്കുന്നത് വൈറ്റമിന്‍ ഡിയുടെ ഉല്‍പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റമിന്‍ ഡി ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷിയ്ക്കും പ്രധാനപ്പെട്ടതു തന്നെയാണ്.

 

  വൈററമിന്‍ ഡിയുടെ കുറവ് ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന ഒന്നു തന്നെയാണ്.ഗര്‍ഭധാരണം ചിലര്‍ക്കെളുപ്പമായിരിയിക്കും, ചിലര്‍ക്കാകട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകും. കാരണങ്ങള്‍ പലതാകാം. ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ പലതാണ്. ഇതു പോലെ തന്നെ ഗര്‍ഭധാരണ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. 

 

Find Out More:

Related Articles: