ഉഷ്ണതരംഗം: തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി!

Divya John
 ഉഷ്ണതരംഗം: തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി! വിവിധ സർക്കാർ തലങ്ങളിലെ ഏകോപനം എത്രത്തോളം ശരിയായി നടക്കുന്നുവെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ യോഗം പ്രധാനമായി പരിശോധിച്ചത്. ഉഷ്ണതരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെടുതികളെ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-ജില്ലാ തലങ്ങളിലെ ഏകോപനം ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പരിശോധിച്ചു. വേനൽ ഇനിയും കടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യം നേരിടാനിരിക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു.ആരോഗ്യ മേഖല ഉഷ്ണതരംഗ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ സജ്ജമാണോയെന്നത് യോഗം പരിശോധിച്ചു. അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയും മറ്റും ചർച്ചയിൽ വന്നു. നിർജ്ജലീകരണം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ, ഐസ് പാക്കറ്റുകൾ, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയവയുടെ ലഭ്യതയും അവലോകനം ചെയ്തു.
 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടി നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെ മുന്നിൽക്കണ്ടുള്ള ചർച്ചയും നടന്നു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോരിറ്റി ഈ വിഷയത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു.
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഇ‌ടപെടൽ ഉഷ്ണതരംഗത്തെ നേരിടാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാട്ടുതീ പടരുന്നത് തടയാനുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഉഷ്ണതരംഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കൃത്യ സമയത്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വിവിധ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. വിവിധ ഭാഷകളിൽ ടെലിവിഷനുകളിലൂടെയും റേഡിയേയിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും വിവരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറും.ആരോഗ്യ മേഖല ഉഷ്ണതരംഗ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ സജ്ജമാണോയെന്നത് യോഗം പരിശോധിച്ചു. അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയും മറ്റും ചർച്ചയിൽ വന്നു. നിർജ്ജലീകരണം തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ, ഐസ് പാക്കറ്റുകൾ, കുടിവെള്ളം തുടങ്ങിയവയുടെ ലഭ്യതയും അവലോകനം ചെയ്തു.രാജ്യത്തെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും സാധാരണയിൽ ഉയർന്ന താപനില ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ധരിപ്പിച്ചു. ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ ഈ പ്രശ്നം ശക്തമായി തുടരും. ഉഷ്ണതരംഗം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലും മധ്യ മേഖലയിലുമാണ് കാര്യമായി ഉണ്ടാവുക. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവലോകനം ചെയ്തു. ഉഷ്ണതരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കെടുതികളെ നേരിടാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-ജില്ലാ തലങ്ങളിലെ ഏകോപനം ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പരിശോധിച്ചു. വേനൽ ഇനിയും കടുക്കുമ്പോൾ രാജ്യം നേരിടാനിരിക്കുന്ന ഉഷ്ണതരംഗങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു.ആരോഗ്യ മേഖല ഉഷ്ണതരംഗ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ സജ്ജമാണോയെന്നത് യോഗം പരിശോധിച്ചു. അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയും മറ്റും ചർച്ചയിൽ വന്നു.

Find Out More:

Related Articles: