ഹോളിയുടെ ഐതിഹ്യമെന്ത്: ആഘോഷം എവിടെയൊക്കെ?

Divya John
 ഹോളിയുടെ ഐതിഹ്യമെന്ത്: ആഘോഷം എവിടെയൊക്കെ? ഹൈന്ദവ കലണ്ടറിലെ ഫാൽഗുന മാസത്തിലെ പൂർണിമയുടെ (പൂർണ ചന്ദ്രൻ) അടുത്ത ദിവസമാണ് ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഹോളി 2024 മാർച്ച് 25നാണ് ഹോളി. 24 ഞായറാഴ്ച ചോതി ഹോളി അല്ലെങ്കിൽ ഹോളില ദഹൻ ആഘോഷിക്കും. നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവം എന്നും വസന്തോത്സവം എന്നുമാണ് ഹോളി അറിയപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവരവരുടെ ആചാരങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പൂർണചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഹോളി ആഘോഷം ആരംഭിക്കും. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഹോളി ആഘോഷങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത്. രാധ - കൃഷ്ണ പ്രണയം, കാമദേവൻ്റെ ത്യാഗം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കഥകളുണ്ടെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥയാണ് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധം.
  പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യ കശ്യപുവിന്റെ സഹോദരിയായ ഹോളിഗയിൽ നിന്നാണ് ഹോളി പേര് ഉരുതിരിഞ്ഞെന്നാണ് വിശ്വാസം.ഡൽഹി, മുംബൈ, മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് വലിയ തോതിൽ ഹോളി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹോളി 'ഡോൾ ജാത്ര' എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. വസന്തത്തിൻ്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഹോളിയെ സ്പ്രിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.ആളുകൾ അവരുടെ അഭിരുചിക്കും സാംസ്കാരിക ആചാരങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില നിറങ്ങൾക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം.നിറങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഹോളിക്കുള്ളത്.
സന്തോഷം, പ്രതീക്ഷ, ഊർജ്ജം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഞ്ഞ നിറത്തിന് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വിളവെടുപ്പ്, പ്രത്യാശ, ഐക്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് പച്ച. പരമ്പരാഗതമായി മഞ്ഞനിറത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മഞ്ഞ നിറം സന്തോഷം, പ്രതീക്ഷ, ഊർജ്ജം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിശ്വാസം.നിഷ്കളങ്കത, ആരോഗ്യം, സന്തോഷം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നിറമാണ് പിങ്ക്. ഹോളിയിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഉന്മേഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുമയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി ഹോളിയിൽ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പതിവാണ്. പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പർപ്പിൾ. ചുവപ്പ് നിറം പ്രണയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നീല നിറം ജ്ഞാനം, സ്നേഹം, ശക്തി എന്നിവയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.സൗഹൃദം, അനുകമ്പ, സ്നേഹം എന്നിവയുമായി നിറമാണ് പിങ്ക്. ഹോളി ആഘോഷങ്ങളിൽ പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തെയും സൗഹൃദത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Find Out More:

Related Articles: