ആ പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ തകര്‍പ്പൻ ഓഫറുകൾ

Divya John
ആ പ്രത്യേക ദിനത്തിൽ തകര്‍പ്പൻ ഓഫറുകൾ ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ഏതെല്ലാം കമ്പനികളാണ് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ, ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് എന്നിവയെല്ലാം ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഒപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പ്നനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അടിപൊളി ഓഫറാണ് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടും പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ ഓഫറുകൾ ഇന്ന് സമാപിയ്ക്കും. ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ പ്രത്യേക സ്വാതന്ത്ര്യദിന വിരുന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് വിവിധ കമ്പനികൾ. ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പ്നനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അടിപൊളി ഓഫറാണ് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടും പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

   ആമസോൺ ഓഫറുകൾ ഇന്ന് സമാപിയ്ക്കും. ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ പ്രത്യേക സ്വാതന്ത്ര്യദിന വിരുന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ പ്രത്യേക സ്വാതന്ത്ര്യദിന വിരുന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പ്നനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അടിപൊളി ഓഫറാണ് റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാര്‍ട്ടും പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആമസോൺ ഓഫറുകൾ ഇന്ന് സമാപിയ്ക്കും. ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് വിവിധ കമ്പനികൾ. കൊവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ മാനിച്ച് തന്നെ സുരക്ഷിതമായി ഈറ്റിങ് ഔട്ടിനും, ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ഗാഡ്ജറ്റുകൾക്കും ഒക്കെ കമ്പനികൾ അടിപൊളി ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

 റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ, ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് എന്നിവയെല്ലാം ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈവ് സ്റ്റേഷനുകൾ, മോക്റ്റൈലുകൾ, ഡെസേർട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാം. ആഗസ്റ്റ്‌ 15ന് ഉച്ചക്ക് 12.30മുതൽ 3.30വരെയാണ് വിരുന്ന് . 2,000രൂപയും ടാക്സുമാണ് ഒരാളുടെ നിരക്കെങ്കിലും, ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ നിരക്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാം.കൊവിഡിനിടയിലും രാജ്യത്തിൻെറ എഴുപത്തിനാലാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഗ്രാൻഡ്‌ ഹയാത് കൊച്ചി ബോൾഗാട്ടി. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മലബാർ കഫെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇന്ത്യൻ തനത് വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കും.

  വിൽപ്പനയുടെ ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിയ്ക്കും. ഓൺലൈൻ- ഓഫ്‍ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്. എച്ച്ഡിഎഫ്‍സി കാര്‍ഡ് ഉടമകൾക്ക് എല്ലാ ഓഫറുകൾക്കും പുറമെ അധികം 10 ശതമാനം ഓഫര്‍ ലഭ്യമാകും.തകര്‍പ്പൻ ഓഫറുകളുമായി റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു. ടെലിവിഷൻ, ഹോം അപ്ലയൻസസ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് എല്ലാം ഓഫര്‍ ലഭിയ്ക്കും. ആഗസ്റ്റ് 12 മുതൽ 16 വരെയാണ് ഓഫര്‍.

Find Out More:

Related Articles: