ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇനി സൗജന്യമല്ല!

Divya John
ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇനി സൗജന്യമല്ല!വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന്റെ വരവോടെ വീഡിയോ കോൺഫറസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്, സൂം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് എന്നിവയ്ക്ക് പ്രചാരമേറി. ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്പായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എങ്കിൽ ഈ മാസം 30 മുതൽ ചില നീയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗൂഗിൾ.ഈ മാസം 30 വരെ മാത്രമേ 100 അംഗങ്ങളെ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പൂർണമായും സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കൂ.

 സേവനം 60 മിനുട്ടിന് ശേഷവും തുടരണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പണം ചിലവഴിക്കണം.നിയന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇനി പൂർണമായും സൗജന്യമല്ല എന്നതാണ്. 60 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇനി സൗജന്യമായി വീഡിയോ കോൺഫെറൻസിങ് നടത്താൻ സാധിക്കുക.ഈ മാസം 30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന നീയന്ത്രണങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വ്യക്തത ലഭിക്കാൻ ദി വേർജ് ഗൂഗിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പുതുതായി തങ്ങൾക്ക് പുതുതായി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നും, മുൻപേ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കും എന്നുമാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി.

 ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ സൗജന്യ ഉപയോഗ പരിധി 60 മിനിറ്റ് ആണ് ഗൂഗിൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഈ നിയന്ത്രണം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് താമസിപ്പിച്ചു ഗൂഗിൾ. ജിസ്യൂട്ട്, ജിസ്യൂട്ട് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചറുകളിലേക്കുള്ള അക്സസ്സ്, 250 പേരെ വരെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാവുന്ന സംവിധാനം, ഒറ്റ ഡൊമൈൻ ഉപയോഗിച്ച് 100,000-ൽ ഏറെപേരുമായുള്ള ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾക്കും ഈ മാസം 30 മുതൽ നീയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകും.

 പ്രതിമാസം 25 ഡോളർ (ഏകദേശം 1,843 രൂപ) നൽകി പെയ്ഡ് സർവീസായാണ് ഇതുവരെയുണ്ടായിരുന്ന പല സേവനങ്ങളും തുടർന്നും നേടാവുന്നത്.കൊവിഡ്-19 അഥവാ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വരവോടെ ജോലിക്കാർക്കിടയിൽ വർക്ക് ഫ്രം സർവ സാധാരണമായി. ഇപ്പോഴും പലരും വീട്ടിലിരുന്നാല് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.60 മിനിറ്റ് വരെ മാത്രമേ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇനി സൗജന്യമായി വീഡിയോ കോൺഫെറൻസിങ് നടത്താൻ സാധിക്കൂ. 

Find Out More:

Related Articles: