మంచిమాట : మనం బలం ఎంతో తెలుసా..?

Divya

సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ బలాలను తక్కువ అంచనా వేసుకుంటున్నారు. వారి బలం వారికి తెలియకుండానే , ఈ పని మేము  చేయలేము, అది మేము చేయలేము, మా వల్ల కాదు అంటూ కూడా చేతకాని మాటలు మాట్లాడుతూ.. అందరి దృష్టిలో చులకన అవుతూ ఉంటారు. అయితే ముఖ్యంగా అలాంటి వారి కోసమే అందుకు తగ్గ ఉదాహరణ కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు వినిపిస్తాను. అదేంటో మీరు చూడండి..
తుమ్మెద  పెద్ద పెద్ద వృక్షాలకు రంధ్రాలు చేసి , అందులో జీవనం కొనసాగిస్తుంది. చెక్కలకు, మొద్దులకు కూడా రంధ్రం చేసి తన పిల్లల్ని పెంచుతుంది. కానీ మకరందం కోసం తామర మీద వాలినప్పుడు, ఆ తామర రేకులు ముడుచుకుంటాయి. అయ్యో నన్ను ఏదో  
బంధించేసింది అని అనుకుంటూ ఆ తామర
రేకుల్లోనే ఇరుక్కుని చనిపోతుంది.
అయితే మహా వృక్షాలకు సైతం రంధ్రం చేయగలిగిన దాని సామర్థ్యం ఆ తామర రేెకులను తొలచలేదా? ఆ తామర రేకులకు రంధ్రాలు చెయ్యలేదా? గట్టిగా రెక్కలు ఆడించినా రాలిపోతాయి...కానీ అది దాని సామర్థ్యం మర్చిపోవడమో, మకరందం వెదజల్లే మత్తులోనో... లేక నన్నేదో బంధించింది అన్న భావన ఏదో దాని శక్తిని బలహీన పర్చింది. ఆ భావనను నమ్మడమే దాని బలహీనత. నేను రంధ్రం చేయలేనిదేదో నన్ను బంధించింది అని  దాన్ని నమ్మింది... అంతే అది మరణాన్ని కొనితెచ్చుకుంది.
మన జీవితంలో వచ్చే సమస్యలూ అంతే,
సమస్య బలమైంది కాదు.. మనశక్తిని మనం మర్చిపోవడమే  బలహీనత. మన శక్తికంటే దాన్ని బలంగా చూడడమే, గుర్తించడమే, నమ్మడమే దాని బలం.
"కరోనా మహమ్మారి" అనేది కూడా నీ శక్తి
కంటే బలమైంది కాదు. దాని బలం తామర రేకు అంత.
నీ ఆత్మబలం వృక్షాలకు రంధ్రాలు చేయగలిగేదంత.
తెలుసుకో అదే..జీవిత సత్యం. నీలో ఎంత మనోధైర్యం ఉంటుందో , అప్పుడే దేన్నైనా సులభంగా జయించగలవు. ఇక మన మీద మనకే విశ్వాసం కోల్పోయినప్పుడు చిన్న చీమను చూసినా బయపడాల్సిందే.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి:

సంబంధిత వార్తలు: