ജനിച്ച മാസം പറയും കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം

Divya John

ജനിച്ച മാസം പറയും കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം . എങ്ങനെ ആണെന്നല്ലേ! ഓരോ കുഞ്ഞു വളരുമ്പോള്‍ ആരാകും, സ്വഭാവം എങ്ങനെയാകും തുടങ്ങിയ ചിന്തകള്‍ പലര്‍ക്കുമുണ്ടാകും. നാം ജനിയ്ക്കുന്ന സമയവും ദിവസവും മാസവുമെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതു പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് ജനിയ്ക്കുന്ന മാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചു പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്.

 

 

   പിന്നെ പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്‌നങ്ങളാകും, പ്രതീക്ഷകളാകും. നല്ല രീതിയില്‍ കുഞ്ഞിനെ വളര്‍ത്തി കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയ്ക്കുന്നതു വരെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് വിശ്രമവുമുണ്ടാകില്ല. കുഞ്ഞു പിറന്നാല്‍ പിന്നെ അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാകും,മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം തന്നെയും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മുന്‍ഗണനകളും അവര്‍ക്കാകും. ആദ്യം നമുക്ക് ജനുവരിയില്‍ ജനിയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ വളരേ നേരത്തെ തന്നെ സ്വാശ്രയശീലമുള്ളവരാകും. അതേ സമയം നേട്ടങ്ങളില്‍ മററുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന കൂട്ടരുമാകും.

 

 

  വിജയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടിയായിരിയ്ക്കും, ഇതിനായി പ്രയത്‌നിയ്ക്കുന്നവരും. അതേ സമയം അല്‍പം സെന്‍സിറ്റീവുമാകും. പരാതി പറയുന്ന, ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പുമാകും. സ്വന്തം കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി ഇവരെ നിര്‍ബന്ധിയ്‌ക്കേണ്ടി വരില്ല. കാണാന്‍ ആകര്‍ഷണീയരായ, അല്‍പം മുരട്ടു സ്വഭാവമുള്ളഴവരും. അല്‍പം നാണക്കാരും,ഭക്ഷണവും കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമെല്ലാം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കു വയ്ക്കാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്ന, സെന്‍സുള്ള കുട്ടികളായിരിയ്ക്കും, ഇവര്‍.

 

 

  വിനയമുള്ള ഇവര്‍ ഇവരെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ ദേഷ്യം വരുന്ന പ്രകൃതവുമാകും, ഉള്ള കൂട്ടരാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം. ഫെബ്രുവരില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ സ്‌നേഹമുള്ള കുട്ടികളായിരിയ്ക്കും. വളരെ കെയറിംഗ് സ്വാഭാവമുള്ളവരും.എന്നാൽ സര്‍ഗാത്മകത കൂടുതലുളള തരക്കാരാണ് ഇവര്‍. സ്വപ്‌നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ള കൂട്ടരുമാകും. ഇമോഷണലായ ഇവര്‍ വിശ്വസിയ്ക്കാവുന്ന തരക്കാര്‍ കൂടിയാണ്. വിശാല മനസ്‌കാരും കൂടിയാണ്.അതായത് ഇവർ മാർച്ചിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കും. മാത്രമല്ല മാര്‍ച്ചില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ സങ്കല്‍പ ലോകത്തു വിഹരിയ്ക്കുന്ന തരക്കാരാണ്. ഒറ്റയ്ക്കിരിയ്ക്കാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്നവര്‍.

 

 

  റിസര്‍വ്ഡ് ടൈപ്പായ ഇവര്‍ പൊതുവേ ശാന്തരുമാണ്. ഒപ്പം പൊസറ്റീവായി ചിന്തിയ്ക്കുന്ന, വിശാല മനസ്‌കരായ ഇവര്‍ അല്‍പം പിടിവാശിക്കാര്‍ കൂടിയാണെന്നു പറയാം. ഭയമില്ലാത്തവരും ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരും കൂടിയാണിവര്‍.ഇർ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കും. മെയ് മാസത്തില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ അല്‍പം മര്‍ക്കട മുഷ്ടിയുള്ളവരാകും. അതായത് വാശിയുള്ളവര്‍. വൈകാരികത കൂടുതലുളളവരുമാണ്. പെട്ടെന്നു ദേഷ്യം വരുത്തുന്നവരാണ്. പൊതുവേ മിതമായി സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങള്‍ സൂക്ഷിയ്ക്കുന്ന ഇവര്‍ ഒറ്റയ്ക്കിരിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ ക്രിയേറ്റീവായി മാറുന്നതും.

 

 

  വായിക്കാനും എഴുതാനും താല്‍പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് ഇവര്‍. ക്രിയേറ്റീവ് കരിയറുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരും. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നരുംഎന്നാൽ നല്ല ദയാലുക്കളായ ഇവര്‍ സെന്‍സിറ്റീവും ഇമോഷണലും കൂടിയാണ്. പെട്ടെന്നു ബോറടിയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പുകാര്‍. ആണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവർ. മാത്രമല്ല പൊസ്റ്റീവിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളുമാകും, ഇവര്‍. വിജയിക്കുന്ന, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഇവര്‍ ശ്രദ്ധയാഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന തരക്കാരുമാകും. ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളും.ആഗസ്ത് മാസത്തില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ സന്തോഷമുള്ള, ഈസി ഗോയിംഗ് മട്ടുള്ളവരാകും.

 

 

  കാര്യങ്ങള്‍ അത്ര ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുന്ന പ്രകൃതമില്ലാത്തവര്‍. എന്നാൽ ഇവര്‍ എല്ലാ അടുക്കിപ്പെറുക്കി വച്ചോളും. സെപ്റ്റംബറില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ശാന്തരും കഠിനാധ്വാനികളുമാകും. ഇമോഷണലായ ഇവര്‍ സമൂഹത്തില്‍ ഇടപഴകി ജീവിയ്ക്കുന്നവരുമാണ്. കാര്യങ്ങള്‍ ചിട്ടയായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന തരക്കാരുമാണ് ഇവര്‍. ഇവര്‍ എല്ലാ അടുക്കിപ്പെറുക്കി വച്ചോളും.ഒപ്പം സെപ്റ്റംബറില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ ബുദ്ധിയുള്ളവരും ശാന്തരും കഠിനാധ്വാനികളുമാകും. ഇമോഷണലായ ഇവര്‍ സമൂഹത്തില്‍ ഇടപഴകി ജീവിയ്ക്കുന്നവരുമാണ്.

 

 

  കാര്യങ്ങള്‍ ചിട്ടയായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന തരക്കാരുമാണ് ഇവര്‍. ഒക്ടോബറില്‍ ജനിച്ചവര്‍ ആകര്‍ഷകമായ വ്യക്തിത്വമുള്ളവരാകും. ഇവര്‍ അഡ്വേക്കേറ്റുമാര്‍ പോലുള്ള ജോലികളില്‍ ശോഭിയ്ക്കും. ചര്‍ച്ചകളില്‍ തിളങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നവര്‍. കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുന്നവര്‍. ചിന്തകളില്‍ ബാലന്‍സ് കാത്തു സൂക്ഷിയ്ക്കുന്നവരുമാണ് ഇവര്‍. പൊസറ്റീവിറ്റിയുള്ള തരക്കാരുമാണ് ഈ കുട്ടികള്‍.  എന്നാൽ നവംബർമാസത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഒരു കൂട്ടത്തില്‍ വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന തരക്കാര്‍. അതായത് ഏറെ പ്രത്യേകതയുളളവര്‍.

 

 

  ഇതൊന്നും അല്ല ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ കാര്യം എടുത്താൽ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡിസംബറില്‍ ജനിച്ച കുട്ടികള്‍ തമാശകള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, പുറത്തേയ്ക്കു പോകാന്‍ താല്‍പര്യപ്പെടുന്ന, ആക്ടീവായ കുട്ടികളായിരിയ്ക്കും. പെട്ടെന്നു ബോറടിയ്ക്കുന്നവര്‍. ആഗ്രഹമുള്ള, അതിനായി ശ്രമിയ്ക്കുന്ന തരക്കാരാകും. പുതിയ ആളുകളെ കാണാനും യാത്ര ചെയ്യാനും പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിയ്ക്കാനും താല്‍പര്യപ്പെടുന്നവര്‍ കൂടിയാണ്. കെയറിംഗായ, സൗഹൃദ മനോഭാവമുള്ള, വിശാല മനസ്‌കതയുള്ള തരക്കാരും.

Find Out More:

Related Articles: