ಎಲ್ ಐಸಿ ಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 80 ರೂ ಕಟ್ಟಿ 28 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ..?

Soma shekhar
ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಎಲ್‌ಐಸಿಯ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 80 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 28000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಎಲ್‌ಐಸಿ ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಪಾಲಿಸಿ (Jeevan Anand Policy)ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಯು 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೋನಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್‌ಐಸಿ ( LIC)ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ದತ್ತಿ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಎರಡರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.28,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

 


ಎಲ್ ಐಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 80 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು 28,000 ತಿಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ


 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅವನು ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4.5% ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು 29,555 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 80 ರೂ. ಮೊದಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಂತರ ಇದು 2.5% ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ 80 ರಿಂದ 79 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 50,15,000 ರೂ. 61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3,48,023 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 27,664 ರೂ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಎಲ್‌ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.


Find Out More:

Related Articles: