విజయం మీదే: మీ ఫ్యామిలీని సంతోషంగా చూసుకోవడం కూడా ఒక లక్ష్యమే ?

VAMSI
ఈ ప్రపంచంలో జీవించే ఏ మనిషి అయినా సంతృప్తి అనేది లేకపోతే, ఇక వారికి ఇప్పటికే అది దొరకదు. అదే విధంగా జీవితంలో అన్ని ఉంటే ఇక చింతేముంది. కానీ అందరికీ అన్నీ లభించవు. ఏదో ఒక కొరత ఉండనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు అయితే ఒక మనిషి తన జీవితం లోని అన్ని రకాల విషయాలను సంతోషంగా లేదా కనీసం తప్పదు అన్నట్లు ప్రశాంతంగా అనుభవించగలిగితే వాటిని దైర్యంగా అధిగమించ గలిగితే జీవితాన్ని ఆనందంగా ఆస్వాదించవచ్చు. ఇక అందరికీ ఏదో ఒక లక్ష్యం ఉండనే ఉంటుంది. కొందరు అయితే ఎవరయినా మీ లక్ష్యం ఏమిటి..?? అన్నప్పుడు నాకు స్పెషల్ గా లక్ష్యం అంటూ లేనే లేదు అంటుంటారు.
కానీ అందరికీ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక లక్ష్యం ఉండనే ఉంటుంది, చివరికి ఆ లక్ష్య ఫలితం మీకు సంతోషాన్ని పంచేదిగా మారుతుంది. అయితే చాలా మంది తమకు ఏ లక్ష్యం లేదని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే జీవితంలో అన్ని సౌకర్యాలతో సంతోషంగా జీవించాలని , తన కుటుంబాన్ని సంతోషంగా ఉంచాలని అనుకుంటారు. అలాంటప్పుడు అది కూడా ఒక  లక్ష్యమే కదా.. అయితే అన్ని సౌకర్యాలతో జీవితం సంతోషం గా ఉండాలి అంటే అందుకు తగ్గ మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
 
అందుకోసం మీకంటూ ఒక ఉపాధి తప్పనిసరి. అది ఏదైనా కావొచ్చు.. మీకు అనుకూలంగా ఉండే వ్యాపారం కావొచ్చు లేదా ఉద్యోగం అయినా మీకు అనుకూలమైనది, మీరు చేయగలిగినది ఎంచుకోండి నమ్మకంగా ముందుకు సాగండి.. అయితే ఇది ఆ రోజు మాత్రం కోసమే కాదు భవిష్యత్తులో మీ జీవితం బాగుండాలి అనుకుని ప్రయత్నం చేయండి. నమ్మకాన్ని కోల్పోకండి, అలాగే తప్పుదోవ పట్టకండి. అది తాత్కాలిక సంతోషాన్ని అందించినా దాని ప్రభావం తర్వాత ఉండనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మీ ఫ్యామిలీని పోషించడానికి సంతోషంగా చూసుకోవడానికి ఏది అవసరమో అది చేయండి.

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి:

సంబంధిత వార్తలు: