విజయం మీదే: ఈ లక్షణం మీలో ఉంటే ఎదుగుదల కష్టమే?

VAMSI
పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరూ కోటీశ్వరులు కాలేరు. అలాగే అందరూ దరిద్రులుగా జీవితాంతం ఉండిపోరు. ఎక్కడో ఒక దగ్గర తమ జీవితానికి ఉపయోగపడే క్షణం కలిసి వస్తుంది. నేటి సమాజంలో ఆనందంగా బ్రతకాలి అంటే కుటుంబం, వారి ప్రేమతో పాటుగా సౌకర్యాలు కూడా అవసరమే. అందు కోసం డబ్బును సంపాదించాల్సి ఉంది. కానీ చాలా మంది ఆర్దికంగా ఎదగాలన్న ఆలోచన కన్నా ఇతరులు మనకంటే ఎదగ కూడదని , మన కంటే సంతోషంగా ఉండకూడదని అన్న ఆలోచనలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండేవారు జీవితంలో ఎదగ లేరు. ఒకవేళ విజయం వారిని వరించినా ఎక్కువ కాలం వారి దగ్గర ఉండదు. మనం బాగుండాలి అనుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ, మనమే బాగుండాలి, మనకు మించి ఇంకెవరు ఆర్దికంగా బాగుండ కూడదు అని అనుకోకూడదు.
అలాంటి ఆలోచనలు, స్వభావం ఉన్న వారు ఎప్పటికీ గౌరవాన్ని పొంద లేరు. అందరూ బాగుండాలి ఆ అందరిలో మనం ఉండాలి అనుకోవడం ఉత్తమం, అదే అసలైన విజయం. అంతే కాని కుల్లుతనం, పెంకితనం చూపరాదు. నేడు మనిషి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు, అలాగే సంతోషాలు... పుట్టినప్పటి నుండి మరణం వరకు ప్రతీది ఏదో ఒక భావంతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఇది కూడా శాశ్వతంగా ఉండి పోదు, ఒకసారి నవ్విన నీ పెదాలు మరో సారి కళ్లల్లో నీళ్ళు చూసి కుమిలిపోతాయి. అలా ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు కాలంతో పాటుగా మన జీవితాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి.
ఇక్కడ సమస్యలు వారివి, ఎవరి సంతోషాలు వారివి.  మన మనసును వీలైనంత ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇలాంటి వారు వారికి వారు సర్దిచెప్పుకోవడానికి మనకంటే గొప్ప వారిని చూసి అసూయ పడటం కంటే వారి లాగా మనము సంతోషంగా ఉండాలి, సౌకర్యంగా బ్రతకాలి అని ఆకాంక్షించాలి, అందుకోసం ప్రయత్నించాలి.
 

మరింత సమాచారం తెలుసుకోండి:

సంబంధిత వార్తలు: