ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

Divya John
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം? ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവുന്നു. ഈ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിങ്ങൾ സേവ് ബട്ടൺ തപ്പുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു എങ്കിലും സേവ് ബട്ടൺ മാത്രം കാണ്മാനില്ല. ഒടുവിൽ മറ്റുവഴികൾ കാണാതെ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എടുത്ത് തൃപ്തിയടയുന്നു. ഇതാണോ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചിത്രങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഫോട്ടോ ഷെയറിങ് ആപ്പ് ആയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്തത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 


ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സേവ് ബട്ടൺ ഇല്ല എങ്കിലും ചില വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെയും സഹായത്തോടെ ചിത്രങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. രണ്ട് രീതികൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാം. ആദ്യത്തേത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ രീതി കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്.എന്നാൽ അതിനർത്ഥം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചിത്രങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണേ സാധിക്കില്ല എന്നല്ല. ആദ്യമായി മാർഗ്ഗത്തിന് പ്ലേ സ്റ്റോറിന്റെ സഹായം തേടണം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അപ്ലിക്കേഷനായുള്ള ഫാസ്റ്റ് സേവ് ആപ്പ് തേടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം. ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചിത്രങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ തന്നെയും  പലരും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താണ് കാര്യം സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇനി അത് വേണ്ട. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചിത്രങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലളിതമായ രണ്ട് വഴികൾ മനസിലാക്കിയല്ലോ! അപ്ലിക്കേഷൻ തുറന്ന് 'ഫാസ്റ്റ് സേവ് സർവീസ്' ഫീച്ചർ ഓൺ ചെയ്ത് 'ഓപ്പൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം' ടാപ്പുചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് മുകളിലുള്ള ഐക്കൺ ബട്ടൺ (...) അമർത്തുക. 'കോപ്പി ലിങ്ക്' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ചിത്രം ഉടൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും. ഇത് ഗാലറിയിലോ ഫാസ്റ്റ് സേവ് ആപ്പിലോ കാണാം. രണ്ടമതായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ചിത്രത്തിന് മുകളിലുള്ള ഐക്കൺ ബട്ടൺ (...) അമർത്തുക, 'ഗോ ടു പോസ്റ്റ്' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് URL ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക.  www.downloadgram.com വെബ്‌സൈറ്റ് തുറക്കുക.  ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന URL ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.താഴെകാണുന്ന ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ അമർത്തുക, തുടർന്ന് ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഫോട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ/ലാപ്ടോപ്പ്/കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും.

Find Out More:

Related Articles: