ഐഫോൺ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണോ?

Divya John
ഐഫോൺ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണോ? എങ്കിൽ വഴിയുണ്ട്. ഈ ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളായിലായി ഈ കോമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റ് ആയ ആമസോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിരിക്കുന്ന പ്രൈം ഡേ 2020 സെയ്ൽ പ്രീമിയം ഫോണുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് ഫോണുകൾ വരെ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ XS, XR, XS മാക്സ്, ഐഫോൺ 11, 11 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്കൾക്കെല്ലാം ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾ പ്രഖാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഐഫോൺ XR - 3 ജിബി + 128 ജിബി ഐഫോൺ എക്സ്ആർ യഥാർത്ഥ വിലയായ 57,800 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയ്‌ലിൽ വില്പനക്കുള്ളത്. അതെ സമയം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനും ബാങ്ക് ഡീലുകളും ലഭിക്കും. ഐഫോൺ XS - 70,900 രൂപ വിലയുള്ള ഐഫോൺ XS-ന്റെ 256 ജിബി വേരിയന്റ് പ്രൈം ഡേ സെയ്‌ലിൽ 69,900 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 1,000 രൂപയുടെ ഡിസ്‌കൗണ്ടിനിനൊപ്പം എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കും.ഐഫോൺ 11 - അടിസ്ഥാന പതിപ്പിന് (64 ജിബി സ്റ്റോറേജ്) 5,400 രൂപയുടെ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ആണ് ആമസോൺ ആപ്പിൾ ഡേ സെയ്‌ലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 68,300 രൂപ വിലയുള്ള ഈ മോഡൽ ഇപ്പോൾ 62,900 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുള്ള ഐഫോൺ 11 മോഡൽ ആമസോൺ പ്രൈെം ഡേ സെയ്ൽ സമയത്ത് 73,600 രൂപയ്ക്ക് പകരം 69,600 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. പ്രീമിയം മോഡൽ ആയ ഐഫോൺ 11 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് മോഡലുകള നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനും ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ഒപ്പം വാങ്ങാം. എച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 4,000 രൂപ ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയി ലഭിക്കും.


  ഐഫോൺ അല്ലാത്ത ആപ്പിൾ ഉത്‌പന്നം ആയ ഐപാഡ് ആമസോൺ പ്രൈം ഡേ സെയ്‌ലിൽ 5,000 രൂപ ഡിസ്‌കൗണ്ടോട് കൂടി വാങ്ങാം. അതേ സമയം ആപ്പിൾ മാക്ബുക്ക് പ്രോ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ 7,000 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്യാഷ് ബാക്ക് ആയി ലഭിക്കും. എച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിന്റെ ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 3 വാങ്ങുന്നവർക്ക് 1000 രൂപയുടെ ഡിസ്‌കൗണ്ടും ആമസോൺ ആപ്പിൾ ഡേ സെയ്‌ലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഈ ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളായിലായി ഈ കോമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റ് ആയ ആമസോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിരിക്കുന്ന പ്രൈം ഡേ 2020 സെയ്ൽ പ്രീമിയം ഫോണുകൾ മുതൽ ബജറ്റ് ഫോണുകൾ വരെ വിലക്കുറവിൽ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഐഫോൺ മോഡലുകളായ XS, XR, XS മാക്സ്, ഐഫോൺ 11, 11 പ്രോ, പ്രോ മാക്സ് തുടങ്ങിയ മോഡലുകൾക്കൾക്കെല്ലാം ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾ പ്രഖാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Find Out More:

Related Articles: