പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻറെ ചിത്രം സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് എഎ റഹിം!

Divya John
 പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻറെ ചിത്രം സ്ഥാപിക്കണം എന്ന് എഎ റഹിം! പാർലമെൻററി കാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ്‌ ജോഷിക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് റഹിം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ദർശനങ്ങളും ദേശകാലങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ്. അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മേൽക്കൈയുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരെ നവോത്ഥാനത്തിൻറെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് ഗുരു ദർശനങ്ങളാണെന്ന് എംപി പറഞ്ഞു. പുതിയ പാർലമെൻറെ് മന്ദിരത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻറെ ചിത്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് എഎ റഹിം എംപി. ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ ഭരണഘടന പിറവിയെടുത്ത സെൻട്രൽ ഹാൾ ഇന്ന് സൗഹൃദത്തിൻറെയും ഊഷ്മളതയുടെയും കൂടി അടയാളമാണ്.ഈ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടേയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മടങ്ങിവരാനാകില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം എന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാ എംപിമാരെയും അലട്ടുന്നുണ്ട്,എല്ലാവരും പരസ്പരം ആ വികാരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി പുതിയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരം. ഭരണഘടന തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നത് പുതിയ മന്ദിരം.പോരാട്ടങ്ങൾ തുടരും,ഇന്ത്യ ജയിക്കും.' റഹിം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ ഭരണഘടന പിറവിയെടുത്ത സെൻട്രൽ ഹാൾ ഇന്ന് സൗഹൃദത്തിൻറെയും ഊഷ്മളതയുടെയും കൂടി അടയാളമാണ്. ഈ മന്ദിരത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടേയ്ക്ക് ഇതുപോലെ മടങ്ങിവരാനാകില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമം എന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാ എംപിമാരെയും അലട്ടുന്നുണ്ട്,എല്ലാവരും പരസ്പരം ആ വികാരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്.ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ദർശനങ്ങളും ദേശകാലങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതാണ്. അനാചാരങ്ങൾക്കും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും മേൽക്കൈയുണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരെ നവോത്ഥാനത്തിൻറെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത് ഗുരു ദർശനങ്ങളാണെന്ന് എംപി പറഞ്ഞു.ഇന്ന് സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൻറെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് പഴയ പാർലമെൻറ് മന്ദിരത്തിലെ ഓർമ്മകളും റഹിം സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടന തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഇനി മുതൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് പുതിയ മന്ദിരം. 


പോരാട്ടങ്ങൾ തുടരും, ഇന്ത്യ ജയിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു എംപിയുടെ കുറിപ്പ്. 'ചരിത്രം ഇരമ്പുന്ന ഈ മന്ദിരത്തിലെ അവസാന സിറ്റിങ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ. ഇന്നിതാ ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്‌ത സമ്മേളനം. പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഈ മന്ദിരത്തിലെ അവസാനത്തെ സംയുക്ത സമ്മേളനം. രാജ്യസഭയും സെൻട്രൽ ഹാളുമൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനിടയിൽ എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻറെ ജനാധിപത്യത്തിലെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത അനർഘ നിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മന്ദിരം.

Find Out More:

Related Articles: