Saif Ali Khan Celebrates Birthday with Sara & Ibrahim Ali Khan