അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ പിൻവലിക്കാൻ പോയാൽ ഉള്ളത് കൂടി നഷ്ടപ്പെടും!

Divya John
അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ പിൻവലിക്കാൻ പോയാൽ ഉള്ളത് കൂടി നഷ്ടപ്പെടും! സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അഥവാ എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക എടിഎം വഴി പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പണം കിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് കൂടി പോകും. ഇത്തരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഓരോ ഇടപാടിനും 20 രൂപയും ഒപ്പം ജിഎസ്ടിയും നൽകേണ്ടി വരും.ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണമില്ലാതെ എടിഎമ്മിൽ പോയി പണം പിൻവലിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എട്ടിന്റെ പണികിട്ടും.ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് പുതിയ ഭേദഗതി എന്നാണ് ബാങ്ക് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് കൂടുതൽ പണ നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആശങ്ക.

അതിനാൽ തന്നെ പണം പിൻവലിക്കാൻ എടിഎമ്മിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ ആവശള്യത്തിനുള്ള പണമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് പോക്കറ്റ് കാലിയാകാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് എടിഎം പണം പിൻവലിക്കൽ നയത്തിൽ എസ്ബിഐ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. നിലവിൽ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ എസ്ബിഐ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാസത്തിൽ എട്ട് തവണവരെ സൗജന്യമായി എടിഎം ഇടപാട് നടത്താം. മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ അല്ലാത്തവർക്ക് 10 തവണ വരെയാണ് സൗജന്യ എടിഎം ഇടപാട് നടത്താനാകുക. ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം എസ്ബിഐ എടിഎമ്മുകൾ വഴിയുള്ളതും ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം മറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ എടിഎമ്മുകൾ വഴിയുമുള്ളതുമാണ്.

എന്നാൽ അനുവദിച്ച പരിധി കഴിഞ്ഞുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് 20 രൂപയും ജിഎസ്ടിയുമാണ് ഈടാക്കുക.പരിധിയിൽ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയാലും അധിക ചാർജ് നൽകേണ്ടി വരും. നിലവിൽ ‍മിസ്ഡ് കോൾ, എസ്എംസ് എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അറിയാനാകും. ബാലൻസ് (balance) എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 9223766666 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് എസ്എംഎസ് അയക്കാം. 

അല്ലെങ്കിൽ 9223766666 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചും ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക എടിഎം വഴി പിൻവലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പണം കിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അക്കൗണ്ടിൽ ഉള്ളത് കൂടി പോകും. ഇത്തരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഓരോ ഇടപാടിനും 20 രൂപയും ഒപ്പം ജിഎസ്ടിയും നൽകേണ്ടി വരും.
 

Find Out More:

Related Articles: